.
Usługi Finance&Profit to doradztwo biznesowe oraz pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania działalności i inwestycji. Doradzamy w jaki sposób najkorzystniej finansować działalność gospodarczą, inwestycje w sprzęt, zasoby ludzkie, ale także jak pozyskać kredyt hipoteczny.

Doradztwo biznesowe

W ramach doradztwa biznesowego oferujemy usługi pomagające rozwinąć działalność gospodarczą. Wsparcie obejmuje poszukiwanie i pozyskiwanie źródeł finansowania działalności, a także doradztwo operacyjne – w zakresie optymalizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Oferujemy kompleksową obsługę naszych klientów w zakresie pozyskiwania dofinansowania – w tym dotacji z funduszy unijnych.

Współpracę rozpoczynamy już na etapie tworzenia pomysłu, wskazując bezpłatnie potencjalne źródła finansowania – wybieramy program operacyjny i działanie z zakresu Funduszy Europejskich i innych dostępnych źródeł dotacji. Następnie tworzymy cały projekt, przygotowujemy wymagane dokumenty (wnioski, biznes plany, studia wykonalności i załączniki). Obsługę Klienta kontynuujemy na etapie realizacji projektu, pracując dla Niego aż do końcowego rozliczenia projektu i wpłynięcia wszystkich środków.

Przygotowujemy zarówno „twarde” projekty inwestycyjne, jak i „miękkie”, w tym szkoleniowe i doradcze. Usługi w zakresie dotacji kierujemy do przedsiębiorstw, instytucji szkoleniowych i innych organizacji.

Korzyści, jakie odnosisz ze współpracy z nami w zakresie dotacji to oszczędność własnego czasu i energii, a także nerwowości towarzyszącej często pracy projektowej. Oddając sprawy funduszy unijnych w nasze ręce maksymalizujesz jednak przede wszystkim szanse Twojej firmy na zdobycie dotacji.

Aby osiągnąć najwyższą jakość i skuteczność naszych usług, proces pozyskania dotacji rozpoczynamy od audytu, w ramach którego:

 • określamy wielkość zainteresowanego podmiotu w oparciu o obowiązujące rozporządzenia UE,
 • analizujemy plany inwestycyjne pod kątem dostępnych funduszy unijnych,
 • wskazujemy najlepszy program/działanie do aplikowania o dotację,
 • rekomendujemy najkorzystniejsze rozwiązania pod kątem kryteriów danego programu/działania,
 • oceniamy szanse uzyskania wsparcia na przedmiotowy pomysł/projekt,
 • informujemy o terminach planowanych konkursów.

Po uzyskaniu dofinansowania przez Klienta rozpoczynamy Zarządzanie projektem unijnym, w ramach którego na bazie wypracowanych doświadczeń koncentrujemy nasze usługi doradcze na następujących obszarach:

 • omawiamy wszystkie wytyczne dotyczące prawidłowej realizacji projektu,
 • na bieżąco doradzamy w trakcie realizacji inwestycji,
 • pomagamy w procesie dokonywania zakupów w ramach projektu (obsługa portalu „Baza Konkurencyjności”, sporządzanie zapytań ofertowych, protokołów wyboru dostawców etc.),
 • przygotowujemy wzory materiałów promocyjnych zgodnie z wytycznymi (tablice, plakaty, strona internetowa, plakietki informacyjne),
 • doradzamy w zakresie możliwości wprowadzenia zmian do projektu oraz przygotowanie stosownej dokumentacji do aneksowania umowy o dofinansowanie,
 • kontrolujemy prawidłowości ujęcia dotacji i opisów dokumentów księgowych dokonanych przez Księgowość Klienta,
 • opisujemy dokumenty księgowe zgodnie z wytycznymi,
 • sporządzamy wnioski sprawozdawcze,
 • przygotowujemy wnioski o płatność zaliczkową, pośrednią i końcową wraz z załącznikami,
 • wykonujemy uzupełnienia do wyżej wymienionych wniosków w terminie wskazanym w piśmie z urzędu,
 • przygotowujemy firmy do kontroli projektu: szczegółowe wytyczne do wizyty monitorującej oraz na życzenie Klienta udział Doradcy Finance&Profit,
 • wspieramy podczas dokonywania ewentualnych zaleceń pokontrolnych.
Nasza oferta obejmuje również doradztwo operacyjne. To optymalizacja bieżącej działalności firmy tak, aby maksymalnie poprawić jej sprawność działania. Doradztwo to przydaje się zarówno w kryzysie, jak i w czasach lepszych. Na doradztwo operacyjne z naszej strony składa się zawsze analiza funkcjonowania firmy w uzgodnionych z Klientem obszarach, zaprojektowanie nowych rozwiązań mających te obszary usprawnić i nadzór nad wdrożeniem naszych projektów.

Obszary, które najczęściej obejmuje nasza praca to:

 • struktura organizacyjna firmy,
 • procesy i procedury biznesowe,
 • komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna,
 • zasoby ludzkie i rekrutacja,
 • systemy motywacyjne,
 • struktura kosztów i przychodów
 • umowy i rozliczenia z kontrahentami.

Zgadzamy się, że nikt inny nie zna firmy tak dobrze, jak właściciel i jej pracownicy. Związanie z firmą może jednak być, i często bywa, obciążeniem, które nie pozwala na dokonanie koniecznych zmian. Tylko spojrzenie niezależnych i niepowiązanych z żadnym elementem firmy konsultantów daje gwarancję bezstronności i skupienia na celach, które Klient chce osiągnąć. A wspólnie z nami osiągnąć może bardzo wiele.

Aby osiągnąć najwyższą jakość i skuteczność naszych usług:

 • Dobieramy sposób komunikacji dogodny dla klienta – w zależności od preferencji i potrzeb prace realizujemy w trybie zdalnym, poprzez spotkania projektowe lub w trybie mieszanym,
 • Usługi rozpoczynamy od audytu – rozpoznania sytuacji przedsiębiorstwa, aby proponowane rozwiązania były dopasowane do realnych potrzeb firmy,
 • Wypracowane w trakcie usługi rekomendacje przekazujemy w formie raportu, strategii lub poprzez spotkania wdrożeniowe – w zależności od przedmiotu optymalizacji,
 • Pracujemy w zespole złożonym z kompetentnych doradców, posiadających duże doświadczenie w działaniach związanych z optymalizacją działania przedsiębiorstw.

Kredyty hipoteczne

Świadczymy bezpłatne usługi analizy pomagając naszym Klientom w wyborze najtańszego kredytu hipotecznego spośród szerokiej oferty dostępnej na polskim rynku. Współpracujemy z bankami i innymi instytucjami finansowymi na podstawie zawartych z nimi umów pośrednictwa finansowego, lecz mimo tego nie jesteśmy w żaden sposób powiązani z nimi kapitałowo, co umożliwia nam prowadzenie usługi niezależnej bezpłatnej analizy, działające zgodnie z potrzebami Klientów, a nie potrzebami  banków i innych instytucji finansowych.

Wśród licznej konkurencji na rynku ekspertów czy pośredników finansowych,  wyróżnia nas przede wszystkim  kompetentność i wieloletnie doświadczenie naszej kadry ekspertów, obiektywność  wybieranych i prezentowanych rozwiązań,  profesjonalizm  i etyka usługi analizy, poufność i dyskrecja gromadzonych i przetwarzanych danych. Zawsze staramy się działać w imieniu Klienta i wybierać  dla Niego jak najkorzystniejsze rozwiązania. Oferta cenowa kredytów hipotecznych dostępnych za naszym pośrednictwem jest dokładnie taka sama jak bezpośrednio w bankach, a często udaje wynegocjować się lepsze warunki cenowe lub uchronić Klienta przed listą niepotrzebnych dodatkowych produktów bankowych zwiększających koszt obsługi kredytu tak chętnie sprzedawanych przed doradców bankowych.

Większość  Klientów  pochodzi z poleceń naszych Klientów,  a najlepszym poświadczeniem jakości usług analizy są zawsze chętnie wystawiane przez Nich opinie i referencje co jest dla Nas najlepszym podziękowaniem za wykonaną analizę.

Planujesz zakup mieszkania lub budowę domu? Szukasz najkorzystniejszej możliwości sfinansowania  zakupu nieruchomości? Zleć to ekspertom finansowym Finance&Profit.  Posiadamy wieloletnie doświadczenie w udzielaniu kredytów hipotecznych.
W naszej ofercie posiadamy kredyty hipoteczne ponad 20 Banków dzięki którym możesz sfinansować:
 • Zakup mieszkania, domu – na rynku wtórnym i pierwotnym
 • Budowę lub dokończenie budowy domu
 • Remont mieszkania lub domu
 • Zakup działki budowlanej
 • Zakup nieruchomości komercyjnych
 • Refinansowanie Kredytu Hipotecznego w innym Banku
 • Kredyt w programie „Mieszkanie dla Młodych”
 • Wstępna decyzja kredytowa w 1 dzień

Akceptowane źródła dochodu:

 • Umowa o pracę na czas określony i nieokreślony
 • Dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
 • Umowa zlecenie, umowa o dzieło
 • Dochód osiągany za granicą

KREDYT HIPOTECZNY

Planujesz zakup nieruchomości, a może chcesz wybudować dom? Dzięki  kredytowi zrealizujesz swoje mieszkaniowe plany. Możesz przeznaczyć go nie tylko na zakup lub budowę, ale także na modernizację, przebudowę czy remont nieruchomości.

KREDYT HIPOTECZNY MDM

„Mieszkanie dla młodych” – MDM – to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu pierwszego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego). Program MDM polega na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, które będzie zaspokajało własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.

KREDYT HIPOTECZNY REFINANSOWY

Kredyt hipoteczny – refinansowy umożliwi Ci spłatę kredytów zaciągniętych w innych bankach i zamianę ich na jeden korzystniejszy z możliwością uzyskania dodatkowych środków. Możesz także zrefinansować kapitał zainwestowany w nieruchomość.

POŻYCZKA HIPOTECZNA

Pożyczka hipoteczna to kredyt zabezpieczony hipoteką i przeznaczony na dowolny cel. Łączy w sobie cechy kredytu hipotecznego oraz kredytu gotówkowego.

UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Polisa ubezpieczeniowa to spokojny sen i pewne jutro. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą ubezpieczeń na życie.

3

W trosce o najwyższy poziom świadczonych przez nas usług zamieszczamy poniżej materiały dot. procedury reklamacji realizowanych usług.